Atık Yönetim Sistemleri ve Çevre Teknolojileri

Garanti Atık Yönetimi A.Ş.

İletişim Hakkımızda

ENERJİMİZİ DOĞA SEVGİSİNDEN ALIYORUZ

İnsana,doğaya ve ekonomiye değer katmak amacıyla katı atık yönetimi ve enerji üretimi alanındaki faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

HAKKIMIZDA

Katı Atık Tesisi Nedir?

Katı atık tesisi, katı atığın toplandığı, işlendiği, bertaraf edildiği bir yerdir. Depolama alanlarını, transfer istasyonlarını, kompostlama tesislerini ve geri dönüşüm merkezlerini içerebilir. Katı atık tesisleri, Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından düzenlenir ve EPA düzenlemelerine uygun olmaları için belirli gereksinimleri karşılamaları gerekir.

Katı Atık Geri Dönüşümünün Faydaları

Geri dönüşüm, katı atık yönetiminin önemli bir bileşenidir. Düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarının azaltılmasına, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Geri dönüşüm ayrıca hava ve su kirliliğini azaltmanın yanı sıra çevreye salınan tehlikeli madde miktarını da azaltabilir.

Katı Atık Yönetiminin Önemi

Katı atık yönetimi, katı atıkların toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi veya geri dönüştürülmesi sürecidir. Çevresel etkilerini azaltmak ve sağlık açısından tehlike oluşturmasını önlemek için katı atıkları uygun şekilde yönetmek önemlidir. Uygun katı atık yönetimi, düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarının azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olabilir.

Bilgi al

Neden atık yönetimi?

Katı atık yönetimi ayrıca hava, su ve toprak kirliliğini azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olabilir. Uygun katı atık yönetimi, havaya, suya ve toprağa salınan tehlikeli kirleticilerin miktarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarını azaltarak ve geri dönüşümü teşvik ederek kaynakların korunmasına yardımcı olabilir.

Katı Atık Yönetiminin Önemi

Katı atık yönetimi ayrıca hava, su ve toprak kirliliğini azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olabilir. Uygun katı atık yönetimi, havaya, suya ve toprağa salınan tehlikeli kirleticilerin miktarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarını azaltarak ve geri dönüşümü teşvik ederek kaynakların korunmasına yardımcı olabilir.

Geri Dönüşüm

Evsel nitelikli belediye atıklarından ekonomik değeri olan, geri kazanılabilir ambalaj atıklarının değerlendirilmesi.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)

Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan belediye atıkları ve sanayiden kaynaklanan evsel nitelikli endüstriyel atıklardan, Atıktan Türetilmiş Yakıt elde edilmesi.

Biyogaz Üretimi

Evsel nitelikli belediye atıklarının içerisinde bulunan biyobozunur atıklardan biyogaz elde edilmesi.

Kompost Gübre

Fermantasyon sonucu oluşan fermantör çıktısından kompost, organik gübre veya solucan gübresi vb. ürünlerin üretilmesi.

Atık Miktarını Azaltmak

Doğal kaynakları korumak, düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarını azaltmak için atığı mümkün olduğunca azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek önemlidir. Ek olarak, kontaminasyon, kirlilik potansiyelini azaltmak için tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrılmalı, uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Son olarak, halkı katı atık yönetimi, atıkların uygunsuz bir şekilde bertaraf edilmesiyle ilgili potansiyel çevre ve sağlık riskleri hakkında eğitmek önemlidir